Výkup katalyzátorů řeší likvidaci vzácných kovů

Naše firma provádí výkup katalyzátorů každé velikosti a tvaru používaných v automobilech. Na základě aktuálních tržních cen platiny, palladia a rhodia, je vypočtena cena, za kterou katalyzátor vykoupíme. Ceny se mění každým dnem – v závislosti na aktuálních cenách na burze.

Katalyzátor snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že usnadňuje chemické reakce látek v nich obsažených. Donedávna se katalyzátor používal pouze u zážehových motorů, ovšem s nástupem platnosti nových emisních norem našel uplatnění i u vznětových motorů. Autokatalyzátor obsahuje vrstvičky drahých kovů (např. paladia a rhodia) nanesené na mřížce katalyzátoru, které vyvolávají reakce produktů nedokonalého hoření a jejich rozklad. Použití katalyzátoru v automobilech je nutností, v České republice kupř. vozy bez katalyzátoru (kterých je již naštěstí výrazná menšina) vyprodukují více znečištění než novější vozy s katalyzátorem.

Výkupní ceny se pohybují v rozmezí 400 – 4.600,- Kč / ks. Platbu provádíme v hotovosti nebo převodem na účet. Pokud si přejete platbu v eurech, cena je účtována podle aktuálního kurzu. Katalyzátory vykupujeme ve stavu, kdy je možné do nich nahlédnout, tj. výfukové potrubí musí být odříznuté co nejblíže ke katalyzátoru, aby si technik mohl prohlédnout stav a množství monolitu. Pokud část monolitu chybí, cena je redukována o množství chybějícího monolitu. Prázdné katalyzátory nevykupujeme. Kontaktujte nás.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.