Kované výplně plotů

Kované ploty případně pouze kované výplně plotů vyrobené tradičními technologiemi uměleckého kovářství patří mezi nejstarší reprezentativně provedené oplocení. Ploty lze realizovat pomocí na trhu dostupných polotovarů výplní plotových polí, případně je možné vyrobit ručně kovaný plot. Nejběžnějším typem výplně kovaných plotů a pochopitelně i kovaných bran je čtyřhranná ocel. Velikou měrou se rozšiřují kovové ploty formou jednoduchých výplní v moderním stylu, svařované z nejrůznějších dutých profilů, ať již čtverhranného nebo oblého tvaru. I u ekonomicky výhodnějších jednoduchých variant kovaných plotů a kovaných bran je vhodné provést sice finančně náročnější, ale velice kvalitní povrchovou úpravu formou žárového zinkování. Zamezí řešení neustálého natírání konstrukcí v budoucnosti a plot a brána v takovém vyhotovení je bezúdržbová. Případné nanesení dalších vrstev povrchových úprav je již otázka designu vrat a bran. Finální nátěry formou kovářských grafitových barev, ale zároveň dávají veškerým kovářským výrobkům výraznou přidanou hodnotu. U exklusivních provedení zmíněných konstrukcí je tento typ povrchové úpravy běžným standardem. Bezesporu důležitou součástí oplocení jsou vrata a brány. V případě výroby kovaných vrat a bran se standardně používají klasická křídlová vrata a nebo brány se systém posuvného otevírání. Při výběru způsobu otevírání vrat a bran je velice vhodné konzultovat použitý systém a nutnou stavební přípravu pro zdárně realizovanou instalaci s odborníkem. Běžným standardem je dnes již i souběžná instalace motorových pohonů vrat a bran na dálkové ovládání. Konečný zákazník tedy zhodnotí svoji nemovitost nejen ve smyslu atraktivnosti, ale zároveň se výrazným způsobem zvyšuje i pohodlí při vjezdu do garáže. Vzhledem k tomu, že je způsob provedení plotu v jistém slova smyslu vizitkou majitele domu je provedení plotů vrat a bran z kovu prvním krokem k reprezentativnímu dojmu z rodinného domu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.