Pokud potřebujete jímky, septiky nebo vodoměrnou šachtu, podívejte se na náš web

Firma Jan Hanousek nabízí zakázkové septiky, jímky, vodoměrné šachty a další plastové nádoby z polypropylenu. Odpadní vody nelze ze zákona jen tak vypouštět do přírody, je nutné je zachycovat do jímky, kterou po naplnění vyveze fekální vůz do čističky. Naše nádrže jsou certifikovány pro skladování chemických i odpadních látek.

Pro instalaci jímky je nutné vykopání jámy cca 0,5m širší a delší než je rozměr jímky. Udělá se základová betonová deska o síle 15-20 cm, povrch betonu musí být uhlazen. Před usazením do výkopu nesmí být na základové desce žádné předměty, kameny, hlína apod. Jímka se usadí na základovou desku a postupně se napouští vodou. Zároveň se provádí obsypávání suchou betonovou směsí o síle 15-20cm.

V blízkosti nádrže se nesmí pohybovat těžká mechanizace. V případě instalace do zvodněného terénu (spodní voda) musí být nádrž k tomuto účelu upravena zesíleným vnějším vyztužením. Nádrž musí být obetonována v dostatečné síle tak, aby došlo k vyrovnání vztlakové síly působící na nádrž v případě jejího vyčerpání. V případě výskytu spodní vody je stavební připravenost nutno řešit se statikem. Tento postup je pro uživatele závazný a při jeho nedodržení hrozí nebezpečí porušení celistvosti stěn nádrže a následná netěsnost.

Firma Jan Hanousek je výrobce, znamená to nízké ceny. Doprava poskytujeme zdarma! Jímky, septiky, žumpy – dle nařízení vlády z roku 2005 podléhají certifikaci, nekupujte tedy necertifikované výrobky.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.