Baby English – výuka angličtiny pro nejmenší od 1 do 3 let

Důležitou součástí kurzu Baby English – angličtiny pro nejmenší – je jeden z rodičů. Je to hlavní opora dítěte. Nejenže jej doprovází, ale především se aktivně účastní výuky. Jeho hlavním úkolem je motivace malého angličtináře k verbálním i neverbálním projevům.

Cílem ještě není umět, ale seznámit se

Hlavním cílem výuky angličtina pro nejmenší je především její „naposlouchání“. Pestrá výuka proto probíhá formou říkanek, her a jednoduchých písniček. Děti se při napodobování rodiče a lektora učí angličtinu stejně, jako svou mateřštinu. Samy ale nevědí, že se jedná o cizí jazyk, mají z výuky radost a bez problémů angličtinu přijímají za svou.

Rodiče jsou při výuce systematicky vedeni tak, aby byli s dítětem schopni pracovat i doma. Lekce angličtiny pro nejmenší probíhají výhradně v angličtině a jsou vedeny výhradně rodilým mluvčím. Při výuce je tak navozena atmosféra bilingvní rodiny. Dětem to nedělá žádné problémy a rodiče se rozhodně nemusí obávat.

Takové a další podobné kurzy angličtiny pro děti pořádá olomoucko-brněnská jazyková škola English Education – specialista na výuku angličtiny pro děti.

Možná Vám také pomůže náš návod na výběr jazykové školy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.